Fler åtgärder för att bekämpa plastföroreningar

År 2019 påbörjade Garnier ett samarbete med Ocean Conservancy för att bekämpa plastföroreningar. Den 21 september mobiliserade vi 355 medarbetare för att delta i International Coastal cleanup day. 2020 kommer vi att delta i världens största frivilliga dagsverke för att bekämpa havsplast den 19 september. Engagera dig på Garnier.com

Vilka åtgärder kommer Garnier att vidta för att skydda havet?

För att skapa en positiv effekt bortom skönhetsindustrin har vi ingått ett partnerskap med Ocean Conservancy, en icke-statlig organisation som arbetar för att bekämpa plastföroreningar i världshaven sedan mer än 30 år tillbaka. Tillsammans arbetar vi för att öka medvetenheten om vikten av att rengöra hav och stränder och för att uppmuntra våra anställda och konsumenter att delta i Ocean Conservancys årliga International Coastal Cleanup: världens största frivilla dagsverke för att bekämpa havsplast.

Vi samarbetar också med NGOn ”Plastics for Change” för att ge en sammanslutning av avfallsplockare i Indien ett rimligt pris för kasserad plast, förbättrade arbetsvillkor och för att främja återvinning.

Vad är plastförorening?

Plastföroreningar har blivit en tilltagande utmaning under de senaste decennierna. Idag återvinns bara 20 % av över 350 miljoner ton plast som produceras årligen i hela världen. Resten blir avfall och förorenar vår miljö.  Idag har över 75 % av all plast som produceras i världen blivit avfall. Plastföroreningar skadar djurliv och naturliga ekosystem samt bidrar till klimatförändringarna.

Hur mycket plast finns det i haven?

Upp till 12,7 miljoner ton plast läcker ut i haven varje år. År 2050 förutspår forskare att mängden plast kommer att överstiga mängden fisk i havet. Världen kastar motsvarigheten till 1 sopbil full av plast i havet varje minut.  (Källa : UN Environment Programme https://environmentlive.unep.org/marinepollution).

Vad är jungfruplast?

Jungfruplast är nytillverkad plast som aldrig har använts i en produkt eller tidigare bearbetats. Återvinningsanläggningar tar jungfruplast som kastas bort av konsumenterna och använder det som råvara.  

Garniers mål är att spara 37 000 ton jungfruplast per år. Vi återuppfinner våra förpackningar så att de kan återanvändas, återvinnas eller komposteras innan början av 2025. Då kommer alla våra produkter att tillverkas helt utan användning av jungfruplast, i stället använder vi 100 % konsumentåtervunnen plast (PCR-plast) eller bioproducerad plast.

Vad blir effekterna av havplast?

Mer än 800 arter av marina djur påverkas av plastföroreningar, antingen genom förtäring,  att de fastnar i plasten eller kemisk förorening. Det är dödsorsaken för miljontals sjöfåglar och marina däggdjur, varav vissa marina arter är på väg att utrotas på grund av plastföroreningar. När marina varelser konsumerar plast orsakar det hälsoproblem som vandrar upp längs näringskedjan till större marina djur och slutligen till människorna som äter dem. Plast i havet förorenar också vattnets kvalitet, vilket sänker syrehalten och påverkar överlevnaden för marina djur inklusive valar, delfiner och pingviner. Fåglar och landdjur fastnar i plastens strypgrepp på stränderna. Det utgör ett hot mot de marina ekosystemens funktion. Mikroplastpartiklar som flyter i havet är giftiga för alla levande varelser.