first fixed slider
contentbloc1

UV-STRÅLAR - VAD ÄR DET?

UVB, UVA OCH LÅNGA UV-STRÅLAR.

UVB skadar det översta hudlagret (epidermis) och orsakar solskada. UVA- och långa UVB-strålar tränger djupare in i huden och orsakar långvarig solskada.  

first fixed slider

Våra solråd:

För mycket sol utgör en allvarlig hälsorisk. Utsätt inte spädbarn och småbarn för direkt sol. Vistas inte för länge i solen, även om du använder solskyddsmedel, eftersom det inte ger 100 % skydd.  Applicera solskyddsmedlet innan du går ut i solen. Påför rikliga mängder, minst en handfull, ofta så att du är skyddad hela tiden, särskilt när du svettas eller när du har badat och torkat dig. Om du applicerar för lite solskyddsmedel får du mycket sämre skydd. Undvik ögonområdet. Skölj omedelbart vid kontakt med ögonen.  Undvik kontakt med kläder.

first fixed slider