Fler återvunna & återvinningsbara förpackningar

I slutet av 2020 kommer alla Fructis-flaskor tillverkas av återvunnen plast och Garnier sparar 7000 ton jungfruplast genom att minska vikten på våra förpackningar. År 2025 siktar Garnier på att all förpackning ska tillverkas av 100 % återvunnen plast, vilket sparar 37 000 ton jungfruplast. Vi lanserar den första generationen tuber som integrerar pappkartong för vår ekologiskt certifierade hudvård samt de första schampotvålarna helt utan användning av plast i förpackningarna.

Vilken slags plast kan återvinnas?

Det mesta av plasten som Garnier använder är PET (Polyetentereftalat), PP (Polypropen) och PE (Polyeten).  Dessa material kan återvinnas och återanvändas flera gånger och är de vanligaste återvunna plastmaterialen i världen. 

PCR-plast (PCR=Post-Consumer Recycled) är återvunnet konsumentavfall av plast. Garnier har åtagit sig att använda 100 % PCR-plast eller biobaserad plast innan 2025.

Garnier anser att det är vårt ansvar att öka medvetenheten om vilka delar av våra produkter som kan återvinnas. Vi är i processen att producera videor och handledningsmaterial om olika typer av plast och olika återvinningsflöden.

Hur minskar Garnier sin plastförbrukning?

Vi har baserat vår strategi framöver för att uppnå ekodesignade förpackningar på fyra pelare: återvunnen materialanvändning, redesign och innovation, återanvändning och återvinning.

     ·     Innovation
           Vi kommer att lansera en rad nya produkter som vilar på våra hållbarhetsåtaganden. Först ut är vår massmarknadspatenterade pappkartongbaserade förpackning för Garnier Organic Hemp Gel Cream, och det är bara början.   

     ·     Existerande produkter
           Vårt mål är att minska mängden plast som används i förpackningen och ersätta den med återvinningsbar eller återvunnen plast istället för att använda jungfruplast. För detta behöver vi en stor, helst lokal källa för återanvänd PCR-plast och andra hållbara material. I nära samarbete med våra förpackningsleverantörer och plasttillverkare utvecklar vi robusta leveranskällor för PCR-plast, med målet att nå 100 % innan 2025. 

     ·     Förtjänst
           Under 2019 sparade vår användning av återvunnen plast 3670 ton jungfruplast. Innan slutet av 2020 kommer flaskorna till Fructis-serien att tillverkas av 100 % återvunnen plast i Europa och USA. Att använda återvunnen plast kommer att spara 7000 ton jungfruplast totalt 2020. År 2025 kommer alla våra produkter att tillverkas helt utan jungfruplast, och alla våra förpackningar kommer att återvinningsbar, återanvändbar eller komposterbar, vilket sparar 37 000 ton jungfruplast per år.

     ·     Lokalsamhället
           Vi samarbetar med den icke-statliga organisationen Plastics for Change och kommer att återvinna tonvis med plast. Det kommer att hjälpa avfallsplockare till en stabil inkomst och tillgång till sociala tjänster i Indien. Vi känner också att det är vårt ansvar att uppmuntra våra kunder att återvinna. På detta sätt kommer vi att minska plastläckage i miljö och omgivning. 

Hur återvinner vi plast?

 Återvinningsbar plast samlas in, rengörs och sorteras enligt plasttyp. Sedan strimlas den och rengörs igen, för att därefter smältas ned och göras om till pellets eller granulat. Den granulerade plasten används för att tillverka nya förpackningar.

L'Oréal-gruppen skapade ett konsortium med CARBIOS för att utveckla bioteknik inom återvinning. * Garnier kommer att nyttja resultatet av denna process vid utformning av nya förpackningar, vilket hjälper till att främja en cirkulär ekonomi.

  * CARBIOS har utvecklat en enzymatisk bioåtervinningsprocess för plast som bryter ner polymer till grundkomponenterna (monomer) som ursprungligen användes för att skapa dem. När monomerna har separerats och rengjorts kan de användas igen för att skapa plast med en liknande prestanda som jungfruplast, utan att förlora något värde genom återvinningsprocessen.

Hur återanvänds förpackningen?

Garnier åtar sig att främja system som kan användas eller fyllas på igen genom nya partnerskap och modeller. Vi samarbetar med LoopTM i Frankrike för att bygga innovativa cirkulära shoppingplattformar som ersätter engångsförpackningar för engångsbruk med långvarig återanvändbar plastförpackning.

Vad är jungfruplast?

Jungfruplast är nytillverkad plast som aldrig har använts i en produkt eller tidigare bearbetats. Återvinningsanläggningar tar jungfruplast som kastas bort av konsumenterna och använder det som råvara.  

Garniers mål är att spara 37 000 ton jungfruplast per år. Vi återuppfinner våra förpackningar så att de kan återanvändas, återvinnas eller komposteras innan början av 2025. Då kommer alla våra produkter att tillverkas helt utan användning av jungfruplast, i stället använder vi 100 % konsumentåtervunnen plast (PCR-plast) eller bioproducerad plast.

Hur reducerar Garnier vikten på sina förpackningar?

Garnier förbinder sig att minska vikten och storleken på förpackningarna genom att omforma lock och plastflaskor, minska storleken på sachéer och avlägsna mellanlagret från sachéerna. Vi förnyar oss också mot nya, plastfria förpackningar och söker nya alternativ för att ersätta engångsformatet.
Genom att göra våra plastförpackningar lättare sparade vi mer än 592 ton jungfruplast under 2019. Vi kommer att fortsätta göra våra plastförpackningar lättare för att nå målet att spara 858 ton plast under 2020.