Grön vetenskap & formula

År 2019 var våra nya schampon och hårvårdsprodukter i genomsnitt 91 % biologiskt nedbrytbara*. Innan slutet av 2025 kommer vi att skapa högpresterande formulas som respekterar ditt hår och din hud och som drivs av kraften från grön vetenskap, t ex från bioteknologier. *Enligt OECD 301 eller liknande test.

Vad innebär hållbara inköp?

När Garnier väljer sina leverantörer tar vi hänsyn till etiska frågor, miljöpåverkan och sociala faktorer. Vi vill att våra ingredienser ska produceras och skördas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta inkluderar jordbrukarna, marken som används, jordbruksmetoder, lokala samhällen och många andra inköpsaspekter.

Varför är hållbara inköp viktigt?

Garnier anser att hållbar handel är viktigt eftersom det ingår i våra mål att det sker en riklig regenerering av våra förnybara material samt att stärka den biologiska mångfalden, plus, att minska vår påverkan på klimatförändringarna.

Hur kan vi skydda den biologiska mångfalden?

Genom program som vårt Respectful Bee Welfare-program anskaffar Garnier alla ingredienser härrörande från bin genom ett nätverk av ansvariga biodlare och leverantörer på ett hållbart sätt. Ett annat exempel är vårt solidaritetsprogram i samarbete med PRONATURA. Organisationen hjälper 23 mexikanska familjer att anta ekologiska jordbruksmetoder, inklusive initiativ för att bevara den biologiska mångfalden i skyddade områden omkring deras gårdar. 

Vad är Garniers strategi för hållbar handel?

Vi strävar efter att 100 % av våra förnybara ingredienser ska anskaffas på ett hållbart sätt innan slutet av 2025. Vi är helt och fullt ut engagerade i att skydda den biologiska mångfalden genom att använda grön vetenskap för att erbjuda våra konsumenter samma höga prestanda samtidigt som vi garanterar att varje produkt är mer hållbar.  I dag kommer mer än hälften av Garniers ingredienser från förnybara källor, och innan slutet av 2025 strävar vi efter att 100 % av våra förnybara ingredienser ska anskaffas på ett hållbart sätt. 

Hållbar handel är också vår prioritering för våra förpackningar. År 2019 hade 100% av våra papp- och kartonglådor en hållbar skogscertifiering.

Hur blir Garnier grönare?

Vi har utvecklat nya formulas som är av 98 % naturligt ursprung och Ecocert-certifierad ekologisk hudvård, samtidigt som vi kontinuerligt har minskat våra produkters miljöavtryck. På våra industriområden har vi minskat våra CO2-utsläpp och vattenförbrukning markant.

Varje dag köper vi in mer och mer av våra naturliga ingredienser på ett hållbart sätt för att lansera formulas med naturligt ursprung inom alla våra produktkategorier. År 2019 lanserade vi ett nytt ekologiskt certifierat sortiment. Vi har förbättrat hållbarhetsprestandan för våra fabriker samt minskat vår användning av jungfruplast i förpackningar samtidigt som vi har ökat det återvinningsbara innehållet.

Vad är grön vetenskap?

Grön vetenskap innefattar all vetenskaplig kunskap, inklusive omvandling av naturliga råvaror till högpresterande naturliga ingredienser genom processer som extraktion eller jäsning, på ett hållbart sätt som respekterar miljön. Garnier fångar den senaste kunskapen om biovetenskap för att släppa loss naturens kraft i våra högpresterande, hållbara produkter.

Vad är grön odling?

Grön odling innebär jordbruksmetoder som främjar produktion av naturliga råvaror på ett sätt som bevarar ekosystem och minskar miljöpåverkan. Det kan innebära att man använder mindre vatten, producerar färre koldioxidutsläpp och minskar avfallet.

Hur tar man skönhetsansvar?

Varje dag anskaffar vi mer och mer av våra naturliga ingredienser på ett hållbart sätt, och lanserar formulas med naturligt ursprung inom alla våra produktkategorier, inklusive vårt nya ekologiskt certifierade sortiment. Vi har förbättrat hållbarhetsprestandan för våra fabriker samt minskat vår användning av jungfruplast i förpackningar samtidigt som vi har ökat det återvinningsbara innehållet. 

Vår hållbarhetsstrategi gör det möjligt för oss att göra ytterligare framsteg genom att ha en helhetsstrategi för skönhet. Detta innebär åtaganden att förbättra våra produkters påverkan under hela deras livscykel, vilket hjälper till att bevara naturresurser samt att använda oss av ren energi och förebygga avfall.
 

Vad betyder ‘eko-designad formula’?

Med livscykelbedömningar mäter våra laboratorier miljöpåverkan av våra produkter under många år. Vi fokuserar på att förbättra den biologiska nedbrytbarheten av våra formulas, minska vårt vattenavtryck samt att minska våra produkters påverkan på vattenmiljön.