Mer förnybar energi

Under de senaste 15 åren minskade vi vattenförbrukningen på våra industriområden med 45 % och koldioxidutsläppen med 72 %. Innan slutet av 2025 kommer 100 % av våra industriområden att vara koldioxidneutrala genom att endast använda förnybar energi.

Hur minskar vi våra koldioxidutsläpp?

Alla våra anläggningar har kontinuerligt arbetat med att sänka koldioxidutsläppen genom att öka energieffektiviteten genom bättre byggnadsdesign och isolering, samt genom att använda energieffektiv teknik för industriella processer. De arbetar samtidigt med att anskaffa mer förnybar energi lokalt.

Dessa typer av insatser ledde till att vi sänkte vårt koldioxidavtryck med 72 % från 2005-2019. Men vårt mål är att alla våra industriområden ska bli koldioxidneutrala innan slutet av 2025. Vi kommer att göra det genom att utnyttja teknik som bäst passar varje plats: rötning (biogasproduktion), solpaneler, biomassa, vindkraft etc.  

Hur reducerar vi vår energikonsumtion?

Inom våra produktionsanläggningar och distributionscentrum kommer vi att fortsätta optimera vår energianvändning med målet att använda 100 % förnybar energi innan slutet av 2025.

Vad är en hållbar fabrik?

 En hållbar fabrik använder förnybar energi och är koldioxidneutral.

Hur reducerar vi vår vattenförbrukning?

Garnier omvärderar sin användning av vatten på alla sina anläggningar för att avsevärt minska sin industriella vattenförbrukning.  Vi har redan tre vattenloopfabriker, där 100 % av den industriella vattenanvändningen (till exempel för rengöring och kylning) är efterbehandlat, återvunnet eller återanvänt vatten.  Vi behöver inte längre färskvatten för dessa processer.

Genom att behandla och återanvända högkvalitativt vatten i ett internt loopsystem kan vi minska vår vattenförbrukning och fabrikens miljöpåverkan. Våra tre vattenloopfabriker sparade mer än 8 miljoner liter vatten under 2019 jämfört med 2018 och inspirerade till många andra förändrade fabriksrutiner över hela världen.

Hur reducerar Garnier sin CO2-påverkan?

 Som en del av våra pågående ansträngningar för att minska våra produkters miljöpåverkan, kommer Garnier att stödja alla våra industriområden i att bli koldioxidneutrala genom att anta 100 % förnybar energi under de kommande fem åren.