Mer förnybar energi

Under de senaste 15 åren minskade vi vattenförbrukningen på våra industriområden med 45 % och koldioxidutsläppen med 72 %. Innan slutet av 2025 kommer 100 % av våra industriområden att vara koldioxidneutrala genom att endast använda förnybar energi.