Mer solidarisk handel

Vi hjälper till med att stärka 670 lokalsamhällen som en del i vårt solidaritetsprogram. Innan slutet av 2025 kommer detta att innefatta 800 lokalsamhällen.

Hur hjälper Garnier lokala bönder?

Vårt solidaritetsprogram ger människor som vanligtvis utesluts från arbetsmarknaden tillgång till arbete och en hållbar inkomst. Vi har åtagit oss att genomföra rättvisa handelspraxis i hela leveranskedjan. Vi försöker stödja och stärka jordbrukare och arbetare för att hjälpa dem att förbättra sina intäkter och försörjning. Vi erbjuder också utbildning för att förbättra deras färdigheter inom jordbruk och den senaste kunskapen om ekologiskt jordbruk.

Hur hjälper Garnier den lokala ekonomin?

Vi underlättar åtkomst till hälsovårdstjänster eller välfärdsmekanismer för många av våra småföretag. År 2019 möjliggjorde vårt solidaritetsprogram att 670 lokalsamhällen som står inför sociala eller ekonomiska utmaningar att få tillgång till eller behålla ett jobb och en rättvis inkomst. Vi har också samarbetat med icke-statliga organisationer för att hjälpa till att stärka samhällen genom socialt ansvarsfulla eller solidaritetsprogram över hela världen.