E

Den "Övergripande miljöpåverkan” är det samlade betyget av alla de faktorer som kan tillskrivas en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel och som presenteras på ett tydligt sätt för konsumenter (A-E). Betygsystemet inkluderar till exempel faktorer som produktionen av ingredienser och förpackningar, tillverkningen av själva produkten, dess användning (inklusive mängden varmvatten som används när du duschar och formulans biologiska nedbrytbarhet) samt avfallshantering av förpackningar.

Showing you (2) result(s)

Environmental Score

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Product Categories